Vanuit de Gazastrook opent Hamas op zaterdag 7 oktober 2023 een grootschalige en bloedige aanval op Israël. Hamas schiet duizenden raketten af op Israëlische steden en Hamasstrijders, die door het grenshek waren gebroken, vermoorden en verkrachtten ongeveer 1400 Israëlische burgers (inclusief ouderen en babies) en militairen. Een gruwelijke oorlog dat het begin lijkt van de oorlog die zal eindigen met Armageddon: de eindstrijd tussen God en de duivel. (Openbaring 16:12-16) Alle volken zullen dan optrekken tegen Jeruzalem dat een steen des aanstoots is voor de wereld. En zij zullen zich deerlijk verwonden (Zacharia 12).

Er bevinden zich nog 130 Israëliërs als gijzelaar in de tunnels van Hamas. Velen zijn waarschijnlijk niet meer in leven. Deze bloedige aanval is aangestuurd vanuit Iran, die proxygroepen rondom Israël heeft verzameld, in Syrië, Libanon (Hezbollah), Westelijke Jordaanoever (Judea, Samaria), Gaza (Hamas), maar ook in het duizend kilometer verderop gelegen Jemen Houthies), die schepen aanvallen die door de Rode Zee varen. Iran had van alle kanten een gelijktijdige aanval op Israël willen uitvoeren, maar Hamas ging te vroeg van start. Israël ervaarde de ergste moordpartij sinds de holocaust in de Tweede Wereldoorlog.

De aanvankelijke sympathie voor Israël wereldwijd keerde zich spoedig om tot een ongekend Jodenhaat. Hiermee totaal voorbij gaand aan het feit dat Israël het volk van God is en blijft. Hij heeft zich verbonden met Israël. (Deuteronomium 28) Het verbond met Abraham. (Genesis 15) God zal de wereld zegenen door Israël.

Sinds de aanval op Israël kijken we veel op YouTube naar de uitzendingen vanuit Israël. Het bleek ons dat het nieuws dat ons hier voorgeschoteld wordt heel eenzijdig en beperkt is. De wereld is vol van oorlog en spoedig zal de Zoon van God Jezus Christus Zijn gemeente (die Hem waarlijk liefhebben) wegnemen van deze aarde, waardoor de anti-christ volop de ruimte zal krijgen zich te openbaren op deze aarde gedurende een periode van 7 jaar. Daarna zal de Here Jezus wederkomen op de Olijfberg om Zijn duizendjarig vrederijk te vestigen op aarde. (Openbaring 20 1-6)

De laatste ontwikkelingen in het Midden-Oosten in de oorlog die begon op 7 oktober 2023

Het lijkt onvermijdbaar en Israel bereidt zich daarop voor. Een oorlog met de door Iran gesteunde Hezbolla. Het plan is Hezbolla terug te dringen uit het zuiden van Libanon zodat uiteindelijk de gevluchte Israelische burgers uit hun dorpen in de grensstreek weer terug kunnen keren naar hun huizen. Nu bivakkeren ze nog steeds in hotels en opvangcentra elders in het land. De oorlog zal dankzij de haatcampagne van Iran de komende tijd flink escaleren.

https://www.youtube.com/watch?v=AfS04MD7AdU&list=WL&index=2&pp=gAQBiAQB 

De Israëlische zenders die wij volgen op YouTube

Daarnaast volgen wij ook de kanalen op YouTube van Christenen voor Israel en Amir Tsarfati

Amir Tsarfati is op dit moment wereldwijd een van de meest toonaangevende sprekers over bijbelse profetie betreffende de eindtijd, de wederkomst en Israël. 

Nog steeds Israeliërs gegijzeld door Hamas!

Gaya Halifa murdered by Hamas at the desert music festival on Oct 7, just a month shy of her 25th birhday

Wij bezochten de expositie van Hadar Goldin en het project van de Israelische kunstenares Inbar Hasson in het Israëlcentrum te Nijkerk

Veel verdriet bij het denken aan de Israeliërs die nog steeds worden gegijzeld in het donkere tunnenstelsel. We zijn zo bang dat er maar weinig en misschien wel niet één meer levend zal terugkeren in Israël. Maar we moeten blijven hopen en bidden dat God zich over hen ontfermt.