Vanuit de Gazastrook opent Hamas op zaterdag 7 oktober 2023 een grootschalige en bloedige aanval op Israël. Hamas schiet duizenden raketten af op Israëlische steden en Hamasstrijders, die door het grenshek waren gebroken, vermoorden en verkrachtten ongeveer 1400 Israëlische burgers (inclusief ouderen en babies) en militairen. Een gruwelijke oorlog dat het begin lijkt van de oorlog die zal eindigen met Armageddon: de eindstrijd tussen God en de duivel. (Openbaring 16:12-16) Alle volken zullen dan optrekken tegen Jeruzalem dat een steen des aanstoots is voor de wereld. En zij zullen zich deerlijk verwonden (Zacharia 12).

Er bevinden zich nog een onbekend aantal gijzelaars in de tunnels van Hamas.  Velen zijn waarschijnlijk niet meer in leven. Deze bloedige aanval is aangestuurd vanuit Iran, die proxygroepen rondom Israël heeft verzameld, in Syrië, Libanon (Hezbollah), Westelijke Jordaanoever (Judea, Samaria), Gaza (Hamas), maar ook in het duizend kilometer verderop gelegen Jemen Houthies), die schepen aanvallen die door de Rode Zee varen. Iran had van alle kanten een gelijktijdige aanval op Israël willen uitvoeren.

De aanvankelijke sympathie voor Israël wereldwijd keerde zich spoedig om tot een ongekend Jodenhaat. Hiermee totaal voorbij gaand aan het feit dat Israël het volk van God is en blijft. Hij heeft zich verbonden met Israël. (Deuteronomium 28) Het verbond met Abraham. (Genesis 15) God zal de wereld zegenen door Israël.

Sinds de aanval op Israël kijken we veel op YouTube naar de uitzendingen vanuit Israël. Het bleek ons dat het nieuws dat ons hier voorgeschoteld wordt heel eenzijdig en beperkt is. De wereld is vol van oorlog en spoedig zal de Zoon van God Jezus Christus Zijn gemeente (die Hem waarlijk liefhebben) wegnemen van deze aarde, waardoor de anti-christ volop de ruimte zal krijgen zich te openbaren op deze aarde gedurende een periode van 7 jaar. Daarna zal de Here Jezus wederkomen op de Olijfberg om Zijn duizendjarig vrederijk te vestigen op aarde. (Openbaring 20 1-6)

Rami Davidian is een held in Israël. Op 7 oktober redde hij samen met anderen in talloze autoritten honderden jongeren na de aanval van Hamas op een festival. Correspondent Nasra Habiballah sprak hem op de herdenkingsplek.

Laatste nieuws: IRAN VALT ISRAEL AAN MET RAKETTEN EN DRONES. ISRAEL BESPREEKT LATER REACTIE. ENORME ESCALATIE IN HET MIDDEN-OOSTEN

  • Volgens Israël heeft Iran zeker 300 projectielen afgevuurd: ballistische raketten, drones en kruisraketten. Deze zijn vrijwel allemaal onderschept.
  • Hulpdiensten melden tot nu toe circa 30 slachtoffers, voornamelijk lichtgewonden
  • 'Israël bespreekt later vandaag wat reactie zal zijn'
  • Om 09.00 uur zijn er extra uitzendingen op televisie (NPO 1) en radio (NPO Radio 1) over de nachtelijke aanval

Iran gooit alle maskers af: Iraanse leger waarschuwt Israël en VS: kom niet met een tegenaanval

Op de Iraanse staatstelevisie heeft legerleider Mohammad Bagheri Israël en de Verenigde Staten gewaarschuwd. "Onze respons zal veel groter zijn dan de militaire actie van vannacht als Israël terugslaat tegen Iran", zei hij. De Iraanse autoriteiten waarschuwden ook dat ze gaan terugslaan als Israël aanvallen uitvoert op Iraanse doelen of burgers in het buitenland.

Bagheri voegde eraan toe dat wanneer de VS Israël zou steunen in de tegenreactie, het kan rekenen op aanvallen op Amerikaanse doelen in de regio. Amerikaanse legerbases zijn volgens hem dan bijvoorbeeld het doelwit.

Hiermee mengt Iran zich direct in het conflict met Israël in plaats van Israël het leven zuur te maken door het te bestoken met haar proxygroepen rondom Israeël. Dit betekent een verdere escalatie en het legitimeert Israël om Iran rechtstreeks aan te vallen. Wat ik verwacht is dat Iran van haar proxygroepen gebruik zal maken om Israël uit de tent te lokken zodat dit land een rechtstreekse aanval op Iran gaat uitvoeren. Of het land zich realiseert dat het hiermee de directe strijd met de God van Israël (dus niet hun god) aangaat valt te bezien. Maar Bijbels gezien, wat de proferen reeds duizenden jaren geleden voorzegd hebben en nu werkelijkheid wordt, zal het niet best met Iran aflopen. Want Iran valt God's oogappel rechtstreeks aan.

Israël God's oogappel

In Deuteronomium 32:10 lezen wij: 'God omringde Israël, Hij onderwees hem, Hij beschermde hem als Zijn oogappel. ' Psalm 17:8: 'Bewaar mij als Uw oogappel, verberg mij onder de schaduw van Uw vleugels. ' Zacharia 2:8: “Wie Israël aanraakt, raakt Zijn oogappel aan.

De Ezechiël-oorlog

Ezechiël, een profeet die ongeveer 2500 jaar geleden leefde, profeteerde over een oorlog tegen Israël. Dit profetische visioen staat beschreven in hoofdstuk 38 van het boek Ezechiël.

Ezechiël noemt zes landen die bij deze oorlog betrokken zullen zijn:

Magog: Dit wordt geassocieerd met Rusland.

Perzië: Dit verwijst naar het huidige Iran.

Cusj: Dit komt overeen met Soedan.

Put: Dit wordt geïdentificeerd als Libië.

Gomer: Dit is ook Russisch gebied.

Beth-Togarma: Dit verwijst naar Turkije1.

Het kwaad plan: Deze landen zullen samenspannen tegen Israël. Ze beramen een kwaad plan om buit te roven. Ezechiël beschrijft dat ze zullen optrekken tegen een land dat zich net van de oorlog heeft hersteld, namelijk Israël. De Joden zijn sinds 1948 teruggekeerd naar Israël en wonen er nu rustig en onbezorgd1.

Gods ingrijpen: In dit visioen kondigt God aan dat Hij zal ingrijpen. Hij zal straffen met de pest en de dood, en elementen zoals slagregens, hagelstenen, zwavel en vuur zullen neerkomen op de vijand. Dit zal dienen om Gods grootheid en heiligheid aan vele volken bekend te maken.

Deze profetie blijft een intrigerend onderwerp, vooral gezien de huidige geopolitieke situatie in het Midden-Oosten. Hoewel we niet met zekerheid kunnen zeggen wanneer deze oorlog precies zal plaatsvinden, is het belangrijk om waakzaam te blijven en te hopen op vrede en diplomatieke oplossingen. De opname van de gemeente door Jezus Christus, ook wel Zijn bruidsgemeente genoemd, zal waarschijnlijk nog voor die tijd plaats vinden.

Defensiespecialist Peter Wijninga van The Hague Center for Strategic Studies:

"Deze aanval was toch wel heel bijzonder. Het was een aanval met meer dan 300 projectielen. Rusland is nog nooit in staat geweest om zo'n grote aanval uit te voeren op Oekraïne. Dus dat zegt wel iets.

Het merendeel is buiten het Israëlische luchtruim neergeschoten. Dat komt vooral doordat Israël een vrij smal land is en raketten zo snel buiten de landgrenzen komen. Ik denk dan ook dat er in Jordanië veel brokstukken liggen.

Dit was de ultieme test voor de Iron Dome-luchtafweer van Israël. Je hoort ook dat Israël zichzelf feliciteert met deze overwinning. Ze kloppen zichzelf op de schouder omdat ze toch wel even getwijfeld hebben of de Iron Dome dit zou houden als je zo'n aanvalsgolf op je af ziet komen. Maar ze hebben hun hoofd koel gehouden, de coördinatie met de luchtmacht werkte goed en alle systemen werkten.

Ter vergelijking: als je kijkt naar Europa zou geen enkel Europees land zo'n aanval hebben kunnen afslaan."

Nederland roept Iraanse ambassadeur op het matje

14-4-2024  Nederland heeft de Iraanse ambassadeur in Den Haag ontboden, meldt demissionair minister Bruins Slot van Buitenlandse Zaken. "Om onze veroordeling van de gevaarlijke Iraanse aanval op Israël afgelopen nacht over te brengen", schrijft ze op X.

 

Hoezo Israël mag niet terug slaan...

Stel je maar eens voor dat Cuba als ze dat zouden kunnen, een barrage van raketten op het Witte Huis in Washington zouden afschieten. Dan zou de reactie van de Verenigde Staten ongekend zijn toch? Hetzelfde is het geval met Iran, dat niet eens grenst aan Israël. Die vuurt een barrage van raketten en drones op Israël af en dan mogen de Israëlisch niet komen met een reactie? 

Bovendien had het gebouw dat op 1 april werd geraakt niet een diplomatieke status maar grensde aan de Iraanse ambassade. Iran heeft dat gebouw maar gauw de diplomatieke status van consulaat toegekend, maar een consulaat staat niet naast een ambassade maar bevindt zich in aan andere plaats.

De Israëlische zenders die wij volgen op YouTube

Daarnaast volgen wij ook de kanalen op YouTube van Christenen voor Israel en Amir Tsarfati

Amir Tsarfati is op dit moment wereldwijd een van de meest toonaangevende sprekers over bijbelse profetie betreffende de eindtijd, de wederkomst en Israël. 

Amir Tsarfati: Israël in staat van alarm wegens verwachte aanval van Iran binnen enkele dagen

Nog steeds Israeliërs gegijzeld door Hamas!

De families van de Israëli’s die vermoord zijn op het muziekfestival Nova plaatsten bij het Israëlisch parlement een enorme poster met de foto’s van alle slachtoffers. Om de slachtoffers te herdenken en de regering eraan te herinneren waarom Israël oorlog voert tegen Hamas in Gaza.

Gaya Halifa murdered by Hamas at the desert music festival on Oct 7, just a month shy of her 25th birhday

Wij bezochten de expositie van Hadar Goldin en het project van de Israelische kunstenares Inbar Hasson in het Israëlcentrum te Nijkerk

Veel verdriet bij het denken aan de Israeliërs die nog steeds worden gegijzeld in het donkere tunnenstelsel. We zijn zo bang dat er maar weinig en misschien wel niet één meer levend zal terugkeren in Israël. Maar we moeten blijven hopen en bidden dat God zich over hen ontfermt.