Terwijl Oosterbeek in het teken staat van de 75ste herdenking van Operatie Market Garden liepen wij op 20 september 2019 het laatste stuk dat de airbornes aflegden vanaf de kerk in Oosterbeek aan de benedendorpsweg door de uiterwaarden naar de Rijn waar ze met boten werden overgezet naar de overkant waar de geallieerden zaten. Zo ontkwamen ze uit de perimeter van Oosterbeek. Velen echter haalden het niet. Kwamen om door artillerie- en geweervuur of verdronken toen ze probeerden naar de overkant te zwemmen. Ongeveer 2200 man lukte het om de oversteek te maken. Deze route werd gemarkeerd door witte linten, gemaakt van parachutes voor oriëntatie in het duister. Wij lopen deze route ook, genoemd de White Ribbon Mile. Eindigde bij het monument de Rijnoversteek dat herinnert aan september 1944.

Na dagenlang van bittere gevechten was de toestand in de Perimeter van Oosterbeek onhoudbaar geworden.

De webmaster van ARS Website bij het monument de Rijnoversteek bij Oosterbeek

We bezochten eerst de kerk aan de Benedendorpsweg in Oosterbeek. Hier verzamelde major Londsdale de overgebleven manschappen terwijl rondom de kerk geschut opgesteld stond. Hij organiseerde het laatste verzet tegen de oprukkende Duitsers rondom de door de Britten gevormde perimeter. De zogenaamde Londsdale Force werd gevormd. Mannen uit diverse legeronderdelen werden bij elkaar gebracht en in deze kerk hield major Londsdale zijn inspirerende toespraak om de manschappen een hard onder de riem te steken.

Stanley Maxted of the BBC describes Operation Berlin. The evacuation of the 1st Airborne across the Rhine on the night of 25/26 September 1944.

Langs de route waar de dappere soldaten in het duister langsliepen waren van parachutes gemaakte witte linten gespannen ter oriëntatie in het donker. Ook nu was er weer een wit lint gespannen langs de route, met telkens een informatiebord over deze operatie.

We moesten eerst een stukje langs de Benedendorpsweg lopen om vervolgens de route te volgen.

Er reden ook historische legervoertuigen.

Op dit punt begonnen we de route te lopen. In de verte zicht op de spoorbrug bij Oosterbeek.

Mooi uitzicht op de kerk van Oosterbeek.

Scêne uit de film Theirs is the Glory: in het donker lopen de militairen naar de rivier en gebruiken het witte lint ter oriëntatie.